Barolo

Barbaresco je výborným příkladem vína z odrůdy Nebbiolo, ale Barolo je jednoduše nejlepší. Podoblast zasvěcená této odrůdě začíná přibližně 3km jihozápadně od Barbaresca. Je vystavena celé řadě stejných vlivů jako zóna Barbaresco a má i mnoho totožných rysů. Mezi oběma územími jsou vklíněny vinohrady patřící obci Diano d'Alba, na nichž se pěstuje Dolcetto. Oblast Barolo rozděluje řeky Tallória dell'Annunziata a Talloria di Castiglione, dva přítoky Tanara, na tři hlavní členitá kopcovitá pásma zvedají se o bezmála 50m výš, než je nadmořská výška Barbaresca.

Díky rozšíření viniční plochy o více než 40% od 90. let minulého století dnes zdejší vinohrady zabírají plochu 1886 ha. Některé z nově založených vinic jsou však příliš chladné, a i navzdory globálním změnám klimatu na nich Nebbiolo nemůže spolehlivě dozrát. V Barolu jsou soustředěny všechny vinohrady kategorie DOCG Barolo. Tvoří jí 11 vinařských obcí v poměrně hustě osídlené pahorkatině Langhe. Tolik nejrůznějších stanovišť, výškových poloh a mezoklimatů skýtá spolu se dvěma hlavními půdními typy nekonečné téma k debatám o vymezení možných podoblastí. Diskuze se ještě přiostřila, když se v roce 2011 některé obce - rozhodně ale ne všechny - rozhodly podstatně rozšířit své nejlepší cru. Jde mimo jiné zejména o 13km dlouhou vinice Bussia v Monforte d'Alba.

1200px-Vineyards_in_Piemonte,_Italy


Rozdělení na východ - západ

Západně od silnice vedoucí do Alby, v okolí obce La Morra, se podobně jako v Barbarescu vyskytuje vápnitý slín pocházející z geologického období zvaného torton. V těchto západních kopcích v okolí obcí Barolo a La Morry přicházejí na svět o něco méně napnutá, zato přímočareji aromatická vína. K nejlepší vinohradům zde patři Brunate, Cerequio, Le Rocche, La Serra v La Morra, ale i nejslavnější vinice v Barolu - Cannubi situovaná v nižší nadmořské výšce. Dál na východě, kde leží vinohrady obcí Castiglione Falleto a Serralunga d'Alba, a severně od Monforte d'Alba se nacházejí mnohem chudší helvetské půdy s vyšším podílem pískovce. Zde se rodí ještě koncentrovanější, nejsvalnatější verze Barola, které vyžadují velmi dlouhé zrání. Na mnoha vinicích v Castiglione Falleto vznikají podtatně měkčí vína než v Serralunga. Naproti tomu výběžek mezi údolími Serralunga a Barolo poskytuje osobité skvosty, v nichž se snoubí síla Serralungy a aroma Barola z Castiglione Falleto a z Monforte na jihu.

V Serralunga d'Alba se nachází slavná cru Francia a bývalé královské vinařství Fontanafredda, díky němuž si Barolo vysloužilo přívlastek
"víno králů, král vín". Tato vinařská obec se může pochlubit jedněmi z nejvýše položených vinohradů v Barolu. V úzkém údolí, které odděluje Serralungu od Monforte d'Alba na západě, se však kumuluje dostatek tepla, které vyvažuje nevýhody vyšší nadmořské výšky. Na vhodných stanovištích tak může Nebbiolo většinou plně dozrát. Dobré Barolo je zřejmě nejvíce nekompromisním vínem na světě, co se týce doby zrání. Aby rozvinulo své pravé kouzlo, musí několik desítek let ležet v lahvích. Ovšem jen hrstka tradicionalistů má tak věrné a zběhlé stoupence, aby si mohla dovolit tyto esence pokaždé vytvářet. Ostatní své produkty ve větší či menší míře přizpůsobili dnešní době - zkrátili dobu kvašení a zrání, takže na ně spotřebitelé nemusí dlouho čekat. Jediná správná cesta v tomto případě neexistuje a chybu dělají jen ti, kdo opomíjejí jedinečné vlastnosti odrůdy Nebbiolo a této vinařské oblasti.
 
 

IMG_2435

Žádné produkty značky Barolo nebyly nalezeny...